Shfaq #
Titulli Autor
Lutja që thuhet kur hyn në xhami Seid el Kahtani
Lutja që thuhet kur shkon në xhami Seid el Kahtani
Dhikri kur hyjmë në shtëpi Seid el Kahtani
Dhikri kur del nga shtëpia Seid el Kahtani
Dhikri pas mbarimit të abdesit Seid el Kahtani
Dhikri para se të marrësh abdes Seid el Kahtani
Kur del nga tualeti Seid el Kahtani
Kur hyn në tualet Seid el Kahtani
Kur zhvesh rrobat Seid el Kahtani
Lutja për dikë tjetër, që ka veshur një rrobë të re Seid el Kahtani
Kur vesh një rrobë të re Seid el Kahtani
Kur vesh rrobën Seid el Kahtani
Kur zgjohemi nga gjumi Seid el Kahtani

Të gjitha të drejtat e rezervuara. Burimi Jetes 2007-2021 - Dizajnuar nga: www.burimijetes.com

}); })(jQuery);