Dhikri pas mbarimit të abdesit

. Posted in Mburoja e muslimanit.

Pin It

9. DHIKRI PAS MBARIMIT TË ABDESIT

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

 

Eshhedu en lã ilãhe il-lAll-llãhu waḥdehu lã sherĩke lehu, we eshhedu enne Muḥammeden ‘abduhu we rasũluhu.

(Dëshmoj se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut Një, i Vetëm dhe i Pashoq, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i Dërguari i Tij).[1]

 

اللَّهُمَّ اجْعَلنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ.

 

All-llãhummexh’alnĩminet-tewwãbĩnewexh’alnĩ minel muteṭahhirĩn.

 

(O Allah! Më bëj prej atyre që pendohen dhe më bëj prej atyre që pastrohen!).[2]

 

سُبْحانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتوبُ إِلَيْكَ.

 

Subḥãnekall-llãhumme we biḥamdike, eshhedu en lã ilãhe il-lã Ente, estaġfiruke we etũbu ilejk!

 

(O Allah, Ti je pa të meta. Lartësoj lavdinë Tënde! Dëshmoj se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Teje! Ty të kërkoj falje për gjynahet dhe te Ti kthehem me pendim!).[3]

 

Seid el Kahtani

Përktheu: Azem Bardhoshi

___________

Burimi i Jetës

27.09.2017

 

[1]Muslimi.

[2]Tirmidhiu (Sahih Tirmidhi).

[3]Nesaiu në «Amelul jeumi uel-lejli» (Irvaul Galil).

Pin It

Të gjitha të drejtat e rezervuara. Burimi Jetes 2007-2021 - Dizajnuar nga: www.burimijetes.com

}); })(jQuery);