Lutja që thuhet kur shkon në xhami

. Posted in Mburoja e muslimanit.

Pin It

12. LUTJA QË THUHET KUR SHKON NË XHAMI

اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُوراً، وَفِي لِسَانِي نُوراً، وَفِي سَمْعِي نُوراً، وَفِي بَصَرِي نُوراً، وَمِنْ فَوْقِي نُوراً، وَمِنْ تَحْتِي نُوراً، وَعَنْ يَمِينِي نُوراً، وَعَنْ شِمَالِي نُوراً، وَمِنْ أَمَامِي نُوراً، وَمِنْ خَلْفِي نُوراً، وَاجْعَلْ فِي نَفْسِي نُوراً، وَأَعْظِمْ لِي نُوراً، وَعَظِّم لِي نُوراً، وَاجْعَلْ لِي نُوراً، وَاجْعَلْنِي نُوراً، اللَّهُمَّ أَعْطِنِي نُوراً، وَاجْعَلْ فِي عَصَبِينُوراً، وَفِي لَحْمِي نُوراً، وَفِي دَمِي نُوراً، وَفِي شَعْرِي نُوراً، وَفِي بَشَرِي نُوراً. اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي نُورًا فِي قَبْرِي... وَنُورًا فِي عِظَامِي، وَزِدْنِي نُوراً، وَزِدْنِي نُوراً، وَزِدْنِي نُوراً، وَهَبْ لِي نُورًا عَلَى نُورٍ.

All-llãhummexh’al fĩ ḳalbĩ nũran, we fĩ lisãnĩ nũran, we fĩ sem’ĩ nũran, we fĩ beṣarĩnũran, we minfewḳĩnũran, we min taḥtĩnũran, we ‘an jemĩnĩnũran we ‘an shimãlĩnũran, we min emãmĩnũran, we min ḣalfĩnũran, wexh’al fĩ nefsĩnũran, we a’ëḍhim lĩnũran, we aḍh-ḍhim lĩnũran, wexh’al lĩnũran, wexh’alnĩ nũrã. All-llãhumme a’ëṭinĩnũran, wexh’al fĩ‘aṣabĩnũran, we fĩ laḥmĩnũran, we fĩ demĩnũran, we fĩ sha’ërĩnũran, we fĩ besherĩ nũrã. All-llãhummexh’al lĩ nũran fĩḳabrĩ.. we nũran fĩ‘iḍhãmĩ, we zidnĩnũran. We zidnĩnũran, we zidnĩnũran. we heb lĩ nũran ‘alã nũr.

(O Allah! Më jep dritë në zemër, në gjuhë, në dëgjim e në shikim. Më bëj dritë nga lart dhe nga poshtë, nga e djathta dhe nga e majta ime! Më bëj dritë nga përpara dhe nga prapa! Më bëj dritë në vetveten time! O Allah! Ma zmadho dritën! Bëj për mua dritë dhe më bëj mua dritë! O Allah më jep mua dritë dhe, bëj dritë në gilcat e mi, në mishin tim, në gjakun tim, në flokët e mia dhe në lëkurën time. “O Allah ma ndriço varrin… dhe m’i ndriço kockat.”[1] “Ma shto dritën, ma shto dritën, ma shto dritën”[2], “dhe më dhuro dritë mbi dritë!”).[3]

Seid el Kahtani

Përktheu: Azem Bardhoshi

___________

Burimi i Jetës

27.12.2017

[1]Tirmidhiu.

[2]Buhariu në Edebul Mufred (Sahih Edeb Mufred)].

[3]Ibn Haxheri në «Fet’hul Bari» pohon se këtë shprehje e sjell Ibn Ebi Asim në «Kitabud-dua».

Pin It

Të gjitha të drejtat e rezervuara. Burimi Jetes 2007-2021 - Dizajnuar nga: www.burimijetes.com

}); })(jQuery);