All for Joomla All for Webmasters

Nëntë arsye për të mësuar TEUHIDIN

. Posted in Njohuri rreth Akides.

Pin It


teuhidE para: Sepse Allahu i Lartësuar i krijoi xhinët dhe njerëzit për të.

E dyta: Sepse Allahu i Lartësuar nuk pranon asnjë vepër, në të cilën nuk ka teuhid.

E treta: Sepse në Xhenet hyjnë vetëm pasuesit e teuhidit.

E katërta: Nepërmjet teuhidit shpeshtohen veprat e mira.

E pesta: Fshihen mëkatet.

E gjashta: Nëpërmjet teuhidit arrihet qetësia shpirtërore.
keshilla te dobishme


E shtata: Teuhidi është shkak që njeriu të arrijë ndërmjetësimin e të Dërguarit të Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem në botën tjete

r.

E teta: Nëpërmjet teuhidit arrihet udhëzimi dhe siguria në jetën e kësaj bote dhe në botën tjetër.

E nënta: Teuhidi është prej shkaqeve më madhështore që:

-e çlirojnë mendjen e njeriut nga nënshtrimi e robëria ndaj dikujt tjetër përveç Allahut të Madhëruar,

-nga bestytnitë,

-nga konceptet e shtrembëta,

-nga nënshtrimi ndaj idhujve, gurëve, pemëve, të vdekurve, etj.1 

____________________


1) Për më shumë shiko: "Muhimmatu Et-Teulud"

Burimi: "Këshilla të dobishme", vëll.I, f. 28.

Pin It

Të gjitha të drejtat e rezervuara. Burimi Jetes 2007-2020 - Dizajnuar nga: www.burimijetes.com

}); })(jQuery);