All for Joomla All for Webmasters

Poema e besimit (Distiku 44)

. Posted in Poema e besimit.

Pin It

Fjala e autorit:

Dëshmoj se Allahu të Dërguarin e Tij e ka ndihmuar,

Me shokë të sinqertë, të pastër e të përkushtuar

Allahu i Madhëruar ka thënë:

“…Ai është që të mbështeti (fuqizoi) ty me ndihmën e Vet dhe me besimtarët.” Enfal 62.

Ka nxjerrë imam Ahmedi nga Abdullah ibn Mesudi (Allahu qoftë i kënaqur prej tij!) i cili ka thënë: “Vërtet, Allahu i Madhëruar shikoi në zemrat e robërve dhe e gjeti zemrën e Muhamedit më të mirën e zemrave të të gjithëve. E zgjodhi atë për Veten e Tij dhe e dërgoi atë me mesazhin e Tij. Pastaj pas zemrës së Muhamedit shikoi në zemrat e robërve dhe i gjeti zemrat e shokëve të tij (sahabëve) më të mirat e zemrave të të gjithë robërve dhe i bëri ata ndihmëtarët e Profetit të Tij që të luftojnë për fenë e Tij.”

Autor: Taha Shejbani

Komentoi: Husein es Serraxh

Burimi i Jetës - 2007

Pin It

Të gjitha të drejtat e rezervuara. Burimi Jetes 2007-2020 - Dizajnuar nga: www.burimijetes.com

}); })(jQuery);