All for Joomla All for Webmasters

Poema e besimit (Distiku 60,61)

. Posted in Poema e besimit.

Pin It

Fjalët e autorit:

As  shokët dhe familja e tij s'duhen harruar

as ensarët e tabinët e udhëzuar

 

Të gjithë ata Allahu i ka lavdëruar

E më pas i Dërguari lëvdatat ka përforcuar

 

Kjo është një thirrje për të mos harruar vlerën e tyre. Allahu i Madhëruar i ka lavdëruar duke thënë: "Allahu është i kënaqur me të hershmit e parë prej emigruesve (muhaxhirëve) dhe prej vendasve ndihmëtar (ensarëve); edhe prej atyre që i pasuan ata me punë të mira; edhe ata janë të kënaqur ndaj Tij. Atyre u ka përgatitur xhenete, nën të cilët rrjedhin lumej, ku do të jenë përjetë të pasosur. E ky është fitim i madh." Teubeh 100.

Ndërsa lavdërimi i Profetit (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) gjendet në fjalën e tij: "Mos i përbuzni shokët e mi! Betohem në Atë, në Dorën e të Cilit është jeta ime, nëse ndonjëri prej jush do të shpenzojë (në rrugën e Zotit) një pirg ari të madh sa mali i Uhudit, ai nuk do të jetë i barabartë as edhe me një grusht të dhënë prej tyre apo as gjysma e tij (grushtit)." Mutefekun alejh.

Autor: Taha Shejbani

Komentoi: Husein es Serraxh

Burimi i Jetës - 2007

Pin It

Të gjitha të drejtat e rezervuara. Burimi Jetes 2007-2020 - Dizajnuar nga: www.burimijetes.com

}); })(jQuery);