All for Joomla All for Webmasters

Poema e besimit (Distiku 64)

. Posted in Poema e besimit.

Pin It

Fjala e autorit:

Jo vetëm të vrarët, saktësisht, siç është treguar

Por edhe vrasësit e tyre në xhenet kanë për të qëndruar

 

Allahu i Madhëruar ka thënë “…por të gjithëve Allahu u premtoi shpërblim…” Suretu Nisa 95. Kjo përmendet edhe në një hadith.

     Profeti (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) ka thënë: "Do të vijë një kohë kur prej umetit tim do të dalin disa dezerues nga feja dhe do t'i luftojë ata njëri nga dy grupet që janë me të drejtën, ai i cili është më pranë saj (të drejtës22)." Transmetoi Buhariu. Profeti (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) na e bëri të qartë se të dyja grupet janë me të drejtën dhe e drejta është një.

Autor: Taha Shejbani

Komentoi: Husein es Serraxh

Burimi i Jetës - 2007

Pin It

Të gjitha të drejtat e rezervuara. Burimi Jetes 2007-2020 - Dizajnuar nga: www.burimijetes.com

}); })(jQuery);