Shfaq #
Titulli Autor
SHKAQET E ARDHJES SË EMRAVE TË ALLAHUT TË SHOQËRUARA (ÇIFT) Husein es Serraxh
TË GJITHA EMRAT E BUKUR MES TYRE KANË DOMETHËNIE GOJORE (FOLJORE), DOMETHËNIE LOGJIKE OSE TË PËRBASHKËTA Husein es Serraxh
I GJALLI, I PËRJETSHMI Husein es Serraxh
I QARTI Husein es Serraxh
MBROJTËSI Husein es Serraxh
SHTRËNGUESI, DHËNËSI Husein es Serraxh
ED DEJAN, EL UARITH Husein es Serraxh
MIRËBËRËSI, DHËNËSI, BAMIRËSI Husein es Serraxh
KRIJUESI, FILLUESI, FORMËDHËNËSI Husein es Serraxh
MBIKËQYRËSI Husein es Serraxh
SIGURUESI Husein es Serraxh
SHËRUESI, MBIZOTËRUESI Husein es Serraxh
I NDERUARI, I MADHËRISHMI Husein es Serraxh
LUTJEPRANUESI Husein es Serraxh
SUNDUESI Husein es Serraxh
MPOSHTËSI Husein es Serraxh
I AFËRTI Husein es Serraxh
MËKATFALËSI, FALËSI Husein es Serraxh
I PASURI Husein es Serraxh
FUQIPLOTI, I FORTI, I PALËKUNDSHMI, I FUQISHMI Husein es Serraxh
STREHIMTARI, ZOTËRI Husein es Serraxh
FALËNDERUESI, MIRËNJOHËSI Husein es Serraxh
I SHENJTI, PAQEDHËNËSI, I MADHËRUARI, I MIRI Husein es Serraxh
VIGJILUESI, DËSHMUESI Husein es Serraxh
I BUTI Husein es Serraxh

Të gjitha të drejtat e rezervuara. Burimi Jetes 2007-2021 - Dizajnuar nga: www.burimijetes.com

}); })(jQuery);