GJIDHËNIA

. Posted in Shendeti.

Pin It

Gjidhënia dhe agjërimi

Gruaja gjidhënëse mund ta agjërojë muajin e Ramazanit, me kusht që të ketë zëvendësim të llojit të ushqimeve dhe lëngjeve në netët e Ramazanit, dhe me kusht që agjërimi të mos ndikojë në sasinë dhe cilësinë e qumështit për fëmijën në gji.

Por nëse gruaja gjidhënëse ka frikë se agjërimi do të ndikonte keq tek ajo apo fëmija i saj, apo do të ndikonte në cilësinë e qumështit të gjirit, atëherë i lejohet të mos agjërojë.

Përfundim: Marrja e vendimit për mundësinë apo jo të agjërimit të Ramazanit nuk është çështje e lehtë, dhe nuk mund të vendosen rregulla të përgjithshme për të gjithë të sëmurët, por për çdo të sëmurë të veçantë duhet studim dhe vendim i veçantë, gjë të cilën nuk mund ta bëjë veçse mjeku specialist musliman, i cili zotëron të gjitha të dhënat që i mundësojnë këshillimin e pacientit të tij për të agjëruar ose për të mos agjëruar.

Marrë nga Mjekësia Bimore Arabe

Burimijetes.com

06.07.2015

 

Pin It

Të gjitha të drejtat e rezervuara. Burimi Jetes 2007-2021 - Dizajnuar nga: www.burimijetes.com

}); })(jQuery);