A LEJOHET TË DËGJOJ KURAN NËSE JAM NË CIKLIN MUJOR?

. Posted in FETVA.

Pin It


 

Pyetje: Selamun alejkum ue rahmetullahi ue Berkatuhu! A lejohet të dëgjoj Kuran nëse jam në ciklin mujor?

 

Përgjigje: Ue alejkum selam ue rahmetullahi ue berekatuhu!
Falënderimi i takon Allahut, paqja dhe bekimet e Tij qofshin mbi Pejgamberin, salallahu alejhi ue selem, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi mbarë ata muslimanë që pasojnë rrugën e tij deri në Ditën e Gjykimit.
 Nuk ka asnjë pengesë dhe ndalesë që femra të dëgjojë Kuran gjatë periudhës së ciklit mujor.
 Allahu është i Gjithëdituri.
 Ue selam alejkum ue rahmetullahi ue berekatuhu!

Bilal Shkrepi

Burimijetes.com

01.04.2009

 

Pin It

Të gjitha të drejtat e rezervuara. Burimi Jetes 2007-2021 - Dizajnuar nga: www.burimijetes.com

}); })(jQuery);