All for Joomla All for Webmasters

A ka muaji rexheb vlerë të veçantë nga muajt e shenjtë?

. Posted in FETVA.

Pin It

rexhebPyetja: Çfarë mund të na thoni për veçimin e muajit Rexheb me kryerjen e Umres, agjërim e punë të mira dhe a ka ky muaj vlerë të veçantë nga muajt e shenjtë?


Përgjigje: Muaji Rexheb është i njëjtë si muajt e tjerë të shenjtë dhe nuk ka asnjë veçori nga ata, as me umre, as me agjërim, as me namaz dhe as me leximin e Kuranit, por ky muaj (Rexhebi) është si të gjithë muajt e shenjtë dhe të gjitha hadithet që transmetohen për mirësitë e namazit në të, apo agjërimi etj., janë të dobëta dhe nuk konsiderohen të vlefshme, për t'i marrë për bazë në gjykime të sheriatit.


Marrë nga: "Takimet mujore të shejh Muhamed El-Uthejminit"

Pin It

Të gjitha të drejtat e rezervuara. Burimi Jetes 2007-2020 - Dizajnuar nga: www.burimijetes.com

}); })(jQuery);