All for Joomla All for Webmasters

FALJA E KATËR REKATEVE PARA FARZIT TË IKINDISË

. Posted in Namazi.

Pin It

 

 

Shejh Ibën Bazi (Allahu e mëshiroftë!) thotë:

Është e ligjësuar për çdo musliman dhe muslimane që të falë para ikindisë katër rekate duke dhënë selam pas dy rekateve.

Bazuar në fjalën e Profetit, sal-lAllahu alejhi ue sel-lem:

Allahu e mëshiroftë personin, i cili fal para ikindisë katër (rekate).

 E ka nxjerrë Ebu Daudi (1271), Et-Tirmidhi (430) dhe Ahmedi (2/117).

 

Dhe fjala e tij sal-lAllahu alejhi ue sel-lem:

Namazi i natës dhe ditës është dy e nga dy (jep selam pas çdo dy rekatesh).

E ka nxjerrë Ebu Daudi (1295), Et-Tirmidhi (597), En-Nesai (1665) dhe Ahmedi (2/26).[1]

 

Përktheu: Unejs Sheme

Burimijetes.com

11.08.2015

 [1] “El Xhamiu fil fikhi el alameh Ibën Baz”

 

Pin It

Të gjitha të drejtat e rezervuara. Burimi Jetes 2007-2021 - Dizajnuar nga: www.burimijetes.com

}); })(jQuery);