16 veçori për të qenë një fe e vërtetë

. Posted in ARTIKUJ.

Pin It
FB IMG 16087943597271) Feja e drejtë dhe e vërtetë është vetëm një si pasoje i te qenurit të Shpallesit te saj Një (ZOTIT).
 
2) Feja konsiderohet e vërtetë kur ajo e ka burimin e saj nga hyjnorja dhe jo nga njerzorja.
 
3) Të predikojë në themel të saj Besimin në një Zot. Monoteizmin dhe largimin nga idhujtaria dhe adhurimi i krijesave qofshin këto njerëz, planete, kafshe ose sende.
 
4) Të predikoje për ekzistencën e botës materiale dhe asaj shpirtërore
 
5) Të predikojë harmonizimin ose balancimin e shpirtit dhe materies.
 
6) Të jetë në harmoni me natyrën njerzore(Të ketë moral, higjene, drejtesi, lehtesim dhe mos vështirsim)
 
7) Të udhëheqë njerzimin në perparimin e përgjithshëm shkencor dhe ekonomik .
 
8) Të perfshije udhezimin e saj ne të gjitha fushat e veprimtarisë njerzore, ciklin nga lindja deri ne vdekje.
 
9) Të ketë parime universale, pa dallime kombesh, rracash, klasash, duke predikuar unitet midis tyre duke besuar nje Zot te vetem.
 
10) Të urdhëroje për te mirë duke qenë motivuese dhe pergezuese dhe të ndalojë nga e keqja duke qene kritikuese dhe qortuese. .
 
11) Te predikoje besimin ne boten tjeter si te vetmen bote ideale dhe drejtesie per ate qe ska pasur drejtesi dhe miresi ne boten ku jetojme.
 
12) Te predikoje se shpetimi i njeriut pervec se me besim vjen dhe me vepra te mira te cilat tregojne vertetesine e besimit.
 
13) Te predikoje se sipas veprimit të njerzve do këtë dënim ose shpërblim në botën tjetër
 
14) Te jete ne metodologjine e saj rruge e mesme te arte dhe jo ekstremet e ideve apo ndjenjave apo veprimeve psh: midis ekstremizmit dhe liberalizmit, midis diktatures dhe degjenerimit, midis kapitalizmit dhe komunizmit, midis asketizmit(murgerise) dhe materializmit, midis kopracise dhe shperdorimit.
 
15) Te ruaje me rregullat e saj. moralin njerzor, mendjen, njeriun si fizik dhe shpirt, pasurine e tij, trashegimine duke qene kunder sjelljeve perverse antihumane, te permbaje rregulla dhe detyrime qe ruajne shendetin trupor.
 
16) Ta drejtoje njeriut per nje lidhje sa me te mire me Zotin duke kerkuar prej njeriut pastrimin shpirteror dhe ate fizik.
 
Xh. Stafa
Pin It

Të gjitha të drejtat e rezervuara. Burimi Jetes 2007-2021 - Dizajnuar nga: www.burimijetes.com

}); })(jQuery);