Frikërespekti dhe udhëzimi

. Posted in ARTIKUJ.

Pin It

I sprovuarRaporti i frikërespektit (khashje) dhe udhëzimit

Sa më shumë që rritet frikërespekti i robit ndaj Zotit të tij, aq më shumë ngrihet robi në shkallët më të larta të udhëzimit.

Robit do t’i shtohet rregullisht udhëzimi, derisa ai të jetë duke e shtuar frikërespektin.

Sa herë që robi e lëshon shansin që të shtojë frikërespektin e tij, po në atë masë e humb pjesën e udhëzimit.

Sa më shumë që shtohet frikërespekti, shtohet edhe udhëzimi, ndërsa kur shtohet udhëzimi, shtohet edhe frikërespekti.

Allahu i Lartësuar thotë:

سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى

“Do ta pranojë këshillën ai që ka devotshmëri (frikërespekt)”

Ata që përfitojnë nga këshilla janë të pajisurit me (khashje), pra me frikërespekt për Zotin.

Ata i frikësohen qëndrimit para Zotit të tyre dhe dhënies së llogarisë.

Kjo ndjenjë e bën robin që të ndalet nga gjynahet dhe të nxitojë për të kryer vepra të mira, në bindje ndaj Zotit të tij.

Allahu i Lartësuar thotë:

اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ

“Allahu përzgjedh për të atë që Ai do....”

Allahu i Urti dhe i Gjithëdituri është Ai që e përzgjodhi dhe e dalloi këtë umet mbi të gjithë umetet e tjera dhe përcaktoi për ta fenë më të mirë dhe më të plotë.

“..dhe e udhëzon në të atë që i kthehet Atij.” (El-Shura, 13)

Është ai i cili kthehet tek Allahu me pendesë dhe sinqeritet për  t’iu bindur Atij.

Sinqeriteti i robit në qëllimin e tij për të arritur udhëzimin e vërtetë.

Për hir të përpjekjeve të sinqerta të robit, Allahu i dhuron atij udhëzimin e plotë, të cilin nuk mund t’ia japë askush përveç Allahut.

Udhëzimin e vërtetë e gjejnë vetëm ata që Zoti ua dhuron mbas përpjekjeve të tyre të sinqerta për t’u penduar dhe për t’iu bindur Allahut.

Burimi: "Mëso fenë tënde"
14.01.2021

Pin It

Të gjitha të drejtat e rezervuara. Burimi Jetes 2007-2021 - Dizajnuar nga: www.burimijetes.com

}); })(jQuery);