PËRMBLEDHJE E SAHABËVE PËR DISA MËKATE

. Posted in ARTIKUJ.

Pin It

Ebu Ralib El-Meki ka thënë: "I kam mbledhur të gjitha mendimet nga sahabët dhe kam gjetur:

Katër lloje të mëkateve të cilat lidhen me zemrën:

1. Idhujtaria.

2. Qëndrimi në gabim.

3. Humbja e shpresës në mëshirën e Allahut.

4. Pakujdesia ndaj kërcënimit të Allahut.

Gjithashtu kam gjetur katër mëkate, të cilat lidhen me gjuhën:

1. Dëshmia e rrejshme.

2. Shpifja ndaj besimtarëve të ndershëm.

3. Betimi i rrejshëm.

4. Magjia.

Gjithashtu kam gjetur tre mëkate, të cilat lidhen me stomakun:

1. Pirja e alkoolit.

2. Shfrytëzimi i pasurisë së  jetimit pa të drejtë.

3. Përdorimi i kamatës.

Dy mëkate që lidhen me organet intime:

1. Prostitucioni.

2. Homoseksualizmi.

Dhe mëkati i këmbëve është:

1. Ikja nga fushëbeteja."

Oaza e besimit të Ibn Kajimit, 336

Burimi Jetës

28.05.2016

 

Pin It

Të gjitha të drejtat e rezervuara. Burimi Jetes 2007-2021 - Dizajnuar nga: www.burimijetes.com

}); })(jQuery);